Världen förändras med 5G – nästa generations mobilnätverk

Nästa generations mobilnätverk förändrar möjligheterna för många branscher. Transporter, logistikflöden och fordon med eller utan förare är några av dem. Plötsligt kan vi koppla ihop infrastruktur, fordon och gods i realtid, vilket ger helt nya möjligheter till effektiva, säkra och smarta transportsystem.

Den första generationen mobilnätverk 1G kom på 1970-talet och var analogt. 2G kom på 1980-talet och var digitalt. Bägge med fokus på röstsamtal i telefoner. Med 3G på 1990-talet kom surf och internet till våra mobiler. Med nuvarande 4G har farten ökat rejält på datatrafiken.

Men nu kommer 5G med nya fartrekord. Dessutom introduceras en mängd ytterligare förbättringar. Detta tillsammans bygger en ny grund för smarta system.

Redan idag finns cirka 25 miljarder uppkopplade enheter i världen. Inom bara två år beräknas antalet vara fördubblat till 50 miljarder. En bidragande faktor är fordonsbranschen som talar om V2X som står för ”vehicle to everything”. Fordonet kopplas upp till nätverk, gångtrafikanter, andra bilar och infrastrukturen i sig självt.

Men även godset på bilarna kan bli uppkopplat.

Med sensorer kan allting spåras och övervakas. Bilarna kan själva rapportera in om de behöver service och reparation och boka tid och plats för detta vid lämplig plats utmed rutten. Vid behov kan uppdateringar av programvara laddas ned samtidigt som bilarna är ute och rullar. Varuägare kan övervaka så att deras saker är på rätt bil, på rätt plats, med rätt temperatur och att inga skador har uppstått.

Det pågår många initiativ med fordon som styrs på distans eller är självkörande. För detta krävs det blixtsnabb kommunikation både via mobilnätet och mellan olika fordon.

Flera av sakerna ovan kan vi redan se idag.

Men med den explosion av nya enheter som behöver uppkoppling, med större krav dessutom, så räcker inte dagens nätverk till. Det är där 5G-tekniken för med sig ett antal stora fördelar.

Mängden information som kan överföras per sekund brukar kallas bandbredd. Enheten är bits per sekund. Med 3G gick det överföra 2 megabits per sekund. Med 4G ökade detta 100 gånger till 200 megabits. Hastigheten för 5G ökar farten ytterligare 100 gånger till hela 20 gigabits per sekund.

Med 5G kommer också nya möjligheter att använda fler luckor i det begränsade frekvensutrymmet för trådlös överföring. Några kommer att reserveras för kritiska ändamål som fordon, industri och sjukvård som behöver extra tillförlitlig överföring.

En antenn idag strålar åt alla håll, ungefär som en glödlampa vars flödande ljus lyser upp ett helt rum. 5G är mer effektivt och fungerar mer som en spotlight. En tunn koncentrerad stråle riktas endast mot den enhet som behöver den. Då krävs upp till 90 procent mindre energi, som i sin tur kan ge enheterna längre driftstid utan batteribyte eller laddning.

Den nya tekniken stödjer dessutom upp till en miljon uppkopplade enheter per kvadratkilometer, vilket är välkommet med tanke på den fördubbling av enheter som kommer inom kort.

Den viktigaste nyheten med 5G är den minskade fördröjningen i kommunikationen från att något händer till dess att signalen når fram dit den ska och en åtgärd kan vidtas.

I 3G-näten var fördröjningen 100 millisekunder. I dagens 4G-nätverk har den halverats till 50 millisekunder. Med 5G kryper den ner till minimala 1 millisekund. Detta är riktigt nära realtid.

Den minskade fördröjningen kan vara skillnad mellan liv och död i trafiken. Ett fordon som färdas i 100 km/tim hinner färdas 1,4 meter innan någonting händer med en 4G-fördröjning. Med 5G-tekniken krymper detta avstånd ner till endast 2,8 centimeter!

5G möjliggör också att enheter och fordon kommunicerar direkt med varandra utan att gå via mobilnätet. Då kan fordon ute på vägarna rada upp sig för exempelvis kolonnkörning och köra ännu tätare och mer energieffektivt än idag tack vara den minimala fördröjningen.

Vad vi får då är inte bara självkörande bilar – vi får bilar som automatiskt samarbetar med varandra i realtid i trafiken. De kan också samarbeta med infrastrukturen. På detta sätt kan smarta transportsystem byggas upp som inte är reaktiva som mycket i trafiken är idag.

En buss eller en lastbil kan få sin fart anpassad till en grön våg av trafikljus. Räddningstjänst och ambulans kan beredas fri väg långt innan deras blåljus och sirener märks. Trafikproppar kan lösas upp om bilarna börjar koordineras för ett jämnt flöde.

Det finns alltså en mängd tillämpningar som kan tas fram. 5G-tekniken levererar den säkerhet, tillförlitlighet och prestanda som krävs – något som nu dessutom blir möjligt i realtid.

Artiklen är även publicerad i Logistikmagasinet #1 2018.

Politikerna kan inte vinna valet med hjälp av sociala medier

Sociala medier kommer inte avgöra valet och politiker använder dem främst som en megafon. Vem man röstar på avgörs i personliga möten, säger statsvetaren Jenny Madestam i Borås Tidning (BT) 24 mars 2018.

Madestam har forskat på sociala medier och hur politiker använder dem – och hur de påverkar väljare. Något av en trend sedan förra valet är att politikerna nu vill vara mer personliga på Facebook. De vill förmedla bilden av vanlig människa som gör vardagliga saker som folk gör mest.

Forskningen visar att man i sociala medier förstärker den världsbild man redan har. Det är svårt att radikalt omvända väljare på den plattformen.

”All forskning har visat att det som är avgörande är det personliga mötet. /…/ Men forskningen visar att man i sociala medier förstärker den världsbild man redan har. Det är svårt att radikalt omvända väljare på den plattformen.”, säger Madestam.

Partierna riktar även sina budskap vilket kan göra att man primärt når redan frälsta. Centerpartiet vill exempelvis nå människor som intresserade av närodlad mat, enligt partiets Boråsordförande Oscar Undervall skriver BT. Resultatet blir att människor får sin världsbild bekräftad snarare än att de byter åsikt.

”Många politiker använder inte sociala medier på ett socialt sätt, utan mer som en megafon. Då tror jag att det blir svårare att använda den plattformen. /…/ Det blir som att politiken blir en form av direktreklam. Risken finns också, som jag ser det, att det till slut blir irrelevant för väljarna. Att de hanterar det som vilken annan reklamgrej som helst.”, menar Madestam.

Något som artikeln inte nämner är den kommunikation som inte har partierna som avsändare. Saker som mediedrev, fejknyheter och annat som färgar människors världsbild. Och därmed också kanske bestämmer politisk färg på valsedeln.

Inte heller berör den Facebook som datakälla till valarbetet. Ingen kan ha missat att Donald Trump skall ha fiskat fram information om 50 miljoner människor till sin valkampanj. Enligt en färsk undersökning beställd av TV4 skall nu var femte svensk avsluta sitt Facebook-konto. Det tror jag på först när jag sett det, men det visar ändå att folk inte uppskattar tilltaget.

Intressant är också Joakim Jardenbergs granskning av några av de som granskar Facebook. Hans poäng är att flera svenska medier inte är lika transparenta som just Facebook gällande hur människor spåras på internet.

Artikeln hos BT är bakom betalvägg.