Värdekedjan ersätts av värdenätverk

Värdenätverk
Tidigare i år kom en rapport från Capgemeni och The Consumer Goods Forum. Den handlar om hur värdekedjor nu ersätts av värdenätverk. Insikter är insamlade från företag som Unilever, Nestle, Coca-Cola, Carlsberg, Johnson & Johnson och Proctor & Gamble, för att nämna några. Här är några av rapportens höjdpunkter. Den intresserade läser med fördel originalet.

Vägen till ett köp är inte längre linjär. Den kan involvera sociala medier, appar, sökmotorer och butiksbesök. Köpet kan ske både i butiken eller digitalt. Konsumenterna är allt mindre intresserade av traditionella reklammedier (tv, radio, tidningar) och har större tilltro till deras sociala nätverk online.

Konsumenter förväntar sig att företag skapar innehåll och erbjudanden som är relevanta för dem. De kräver också information som är uppdaterad och tillgänglig gällande produkter, deras innehåll och dess framställning.

Värdekedjorna som skapats de senaste åren har fokuserat på effektivitet. Men de är linjära och består av silos. Att reagera på förändringar går långsamt och trögt. De är också dåligt anpassade för att svara upp mot flexibilitet och flera behov samtidigt.

Understanding value chains has been central to growth in our industry for 30 years. Dramatic changes in consumer behaviour, business innovation, demographics and economics mean value chains will no longer meet business goals as they once did. As a result, future success will increasingly require a shift from traditional, linear value chains towards more collaborative value networks.

Rapporten från Capgemeni lyfter fram tre områden som behöver upp på varje aktörs strategiska agenda.

 1. Konsumentengagemang.
  Vara delaktig i dialog med konsumenterna.
 2. Transparens.
  Informera konsumenterna om produkterna, dess innehåll och deras påverkan på samhället och miljön.
 3. Sista milen. Både till butik och direkt till konsumenten.
  Undersöka möjligheterna till samarbeten, effektivitet och nöjdare konsumenter.

Värdenätverk kan driva samtliga dessa områden framåt, skriver rapporten. Men det krävs att en kultur som främjar samarbeten anammas. En kultur som omfamnar ny teknik och nya processer. Tillsammans i nätverk kan konsumenten sättas i centrum för framtida tillväxt, som bilden (lånad från rapporten) illustrerar.

En stor möjliggörare till detta är digitaliseringen. Rapporten lyfter fram tre viktiga byggstenar i det ramverk som för utveckligen framåt.

 1. Kundupplevelsen.
  Kundförståelse, nya (digitala) sätt att sälja och gränssnitten.
 2. Operationella processer.
  Digitalisering av dem och göra det enklare att arbeta varsomhelst samt dela kunskap.
 3. Affärsmodell.
  Digitalt lager, digitala tjänster och digital globalisering.

Om vi inte förstår och tar till oss denna förändring kommer det bli svårt att skapa värde och säkra den långsiktiga tillväxten, skriver de i sin sammanfattning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *